Welkom

De stichting Synthesis wil de de cohesie van de samenleving te versterken, door een bijdrage te leveren aan de discussie over maatschappelijke tegenstellingen en hun oplossing. Op initiatief van de stichting werden veschillende universitaire werkgroepen gevoerd. Ook zijn op initiatief van Synthesis een aantal wetenschappelijke publicaties op haar werkterrein verschenen. Sinds 1 januari 2003 ondersteunt de Stichting het onderzoeksprogramma ‘Civil society en nieuwe maatschappelijke tegenstellingen’ van prof. dr. Paul Dekker aan de Universiteit van Tilburg. De stichting is opgericht in 1964 door de heer Wennekens, destijds lid van de Raad van Bestuur van Philips. In 2014 vierde de stichting haar vijftigjarig jubileum.

Agenda