Bedrijfsleven en civil society

De relaties tussen bedrijfsleven en civil society zijn van oudsher nogal divers. Aan de ene kant staan ondernemers aan de wieg van particuliere initiatieven in de sfeer van armoedebestrijding, kunst en cultuur, leveren grote ondernemingen het kapitaal voor fondsen waarmee tal van vrijwillige activiteiten mogelijk worden gemaakt en fungeren zakenlieden als suikerooms voor sportclubs en organisatoren van lokale evenementen. Aan de andere lokken ondernemingen de vorming van tegenmacht van werknemers en consumenten uit en zijn ze in een strijd verwikkeld met orga- nisaties van buurtbewoners, natuurliefhebbers, sympathisanten van arme boeren, bestrijders van slavenarbeid en later kinderarbeid en co2 alsook voorstanders van een merkenloze samenleving.

De laatste jaren lijkt er iets te veranderen in de relaties tussen ondernemingen en maatschappelijke organisaties. Ondernemingen gaan zich sterker engageren en bieden naast financiƫle ondersteuning ook de inzet aan van werknemers, deskundigheid, netwerken en faciliteiten. Maatschappelijke organisaties zijn vaker bereid om partnerschappen met ondernemingen aan te gaan en mee te zoeken naar oplossingen voor problemen van het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat zijn de achtergronden, uitwerkingen en perspectieven van de wederzijdse toenade- ring? Ontwikkelen zich echt nieuwe verhoudingen of zijn er slechts opportunistische coalities tussen ondernemingen met een imagoprobleem en maatschappelijke organisaties met geldgebrek?

Deze vragen komen op diverse plaatsen in deze bundel terug als wordt ingegaan op maatschappelijk verantwoord en maatschappelijk betrokken ondernemen, werknemersvrijwilligerswerk, de filantropie van het Nederlandse bedrijfsleven, de praktijk van partnerschappen in duurzaamheid en van relaties tussen bedrijfsleven en organisaties voor ontwikkelingssamenwerking en nieuwe vormen van samenwerking buiten Nederland.

 

De gehele publicatie is hieronder in PDF vorm te downloaden;
Dekker en Van Seters (red) – Bedrijfsleven en civil society (2008)