Interculturele omgangsvormen

Nederland worstelt nog altijd met zijn etnisch en cultureel veranderende bevolkings- samenstelling, niet alleen bij het vinden van de correcte politiek en het effectieve beleid, maar ook in de alledaagse omgang tussen oude en nieuwe Nederlanders. Zwijgen of spreken, begrip tonen of grenzen stellen, verschillen helder benoemen of op zoek gaan naar gemeenschappelijke waarden, interesse tonen voor verschei- denheid of die beschaafd negeren, eerlijk zeggen wat men denkt of gewoon eens aardig zijn? Als dat allemaal moet worden afgewogen en niets vanzelf gaat, ligt vermijding van contacten voor de hand. Het is al moeilijk genoeg om tot meningen te komen als toeschouwers van debatten over de multiculturele of wellicht beter multi-etnische of misschien toch eerder immigratiesamenleving. Maar prettig is het niet.

De stichting Synthesis heeft als doelstelling de versterking van de cohesie van de samenleving door een bijdrage te leveren aan de discussie over maatschappelijke tegenstellingen en hun oplossing. Om dit doel te helpen bereiken organiseert de Stichting conferenties en brengt zij publicaties uit. De bijeenkomst in Den Haag en deze publicatie maken deel uit van het door Synthesis geïnitieerde en gefinancierde onderzoeksprogramma ‘Civil society en nieuwe maatschappelijke tegenstellingen’ aan de Universiteit van Tilburg.

 

De gehele publicatie is hieronder in PDF vorm te downloaden;
Dekker en Van Rooyen (red) – Interculturele omgangsvormen (2009)