Maatschappelijke tegenstellingen en de civil society

Een publicatie naar aanleiding van een middagconferentie op 23 april 2004 aan de Universiteit van Tilburg, georganiseerd door de Stichting Synthesis en Globus, Instituut voor Globalisering en Duurzame Ontwikkeling.

Maatschappelijke tegenstellingen krijgen in de publieke en politieke discussies in Nederland nu meer aandacht dan enkele jaren geleden. Allochtonen en autochto- nen, welgestelden en minderbedeelden, werkenden en niet-werkenden, lager- en hogeropgeleiden: dachten we aan het einde van de vorige eeuw vooral in termen van vloeiende overgangen, tijdelijke posities en wederzijdse afhankelijkheid, sinds het onderscheid tussen oude en nieuwe politiek is gemaakt zijn we er minder gerust op dat het in principe wel goed gaat. We zijn meer gespitst op tegenstellingen en banger voor vervreemding, spanningen en conflicten tussen de tegenpolen.

In deze publicatie worden huidige maatschappelijke tegenstellingen verkend
in het perspectief van de civil society, dat wil zeggen: van idee├źn over beschaafd samenleven en de betekenis van vrijwillige maatschappelijke verbanden daarbij. In de bijdragen wordt ingegaan op verschillen in participatie in deze verbanden en op de rol die ze kunnen vervullen in de overbrugging van tegenstellingen.

De gehele publicatie is hieronder in PDF vorm te downloaden;
Dekker (red) – Maatschappelijke tegenstellingen en de civil scoiety (2005)